Danske producenter, importører og forhandlere af lys, lysstyring og relaterede produkter

TEKNISKE FORKORTELSER

CE: CE-mærket indikerer, at producenten garanterer at de relevante krav med hensyn til sundhed og sikkerhed, der forventes af et produkt, er opfyldt. CE mærket er obligatorisk på alle elektriske og elektroniske produkter, der tilbydes forbrugerne på de europæiske markeder. 

Cradle to Cradle: Er et design koncept, og der er også udviklet en produkt standard dertil. C2C tager udgangspunkt i Cirkulær økonomi, og indeholder en række krav til materiale indholdet i produkter, samt krav til materiale genbrug, vedvarende energi, returtagning og genbrug af produkter.

DGNB: DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

DPA: (Dansk Producent Ansvar) Alle producenter og importører, der er omfattet af den europæiske miljølovgivning om producentansvar skal indberette markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og/eller biler. Indberetningen sker til det nationale producentansvarsregister som i Danmark administreres af DPA – Dansk Producent Ansvar

På baggrund af de indberettede data, udarbejder DPA-System årligt bl.a. ”WEEE, Statistik”.

Uddybning kan findes på følgende link: https://www.dpa-system.dk/da/DPA

Eco design: Miljøvejligt design af energirelaterede produkter. Ecodesign sætter krav til produkters energieffektivitet, når de bringes i omsætning i EU. Produkter omfattet af reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold samt eventuelt krav til funktion og kvalitet.

El-Retur: Importører og producenter af el-produkter har ansvar for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald miljøansvarligt. Den opgave varetager Elretur. Elretur er en privat non-profit organisation, hvis formål er at håndtere producentansvaret for udtjent elektronik og batterier på vegne af mere end 800 medlemmer. Elreturs medlemmer er producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr.

Uddybning kan findes på følgende link: https://elretur.dk

ENEC: (European Norms Electrical Certification). ENECer et europæisk kvalitetsmærke for elektriske produkter, som viser, at de overholder de europæiske sikkerhedsstandarder. Man kan få en ENEC certificering af sine produkter på en godkendt certificeringsinstans.

EPD: (Environmental Product Declaration). EPD er en miljøvaredeklaration, hvor det dokumenteres hvordan en byggevares miljømæssige egenskaber er. Uddybning kan findes på følgende link: https://www.epddanmark.dk

Eprel: (European Product Registry for Energy Labelling). EPREL er en fælles Europæisk Database til registrering af energi mærke. Lyskilder og omgivende produkter er omfattet af lovgivning om energimærkning og ecodesign (mindstekrav til miljøvenligt design)Den 1. september 2021 skal øvrige oplysninger om lyskilden registreres i EPREL såsom indholdet af den tekniske dokumentation.

Uddybning kan findes på følgende link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/210517_vejledning_lyskilder.pdf

Funktions afprøvning: Bygningsreglementet stiller krav om funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer, herunder belysningsanlæg, inden ibrugtagning af bygningen. Der stilles krav til installationers ydeevne. Uddybning kan findes på følgende link: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Funktionsafprovning

EU’s Taksonomi: EUs taksonomi indfører et ensartet klassifikationssystem over hvilke aktiviteter, der fremover kan betegnes som en ”miljømæssig bæredygtig aktivitet” og indeholder bl.a. en rapporteringsforpligtelse som betyder, at de omfattede virksomheder skal offentliggøre hvor stor en andel af virksomhedens økonomiske aktiviteter, der kan betegnes som bæredygtige.

Uddybning kan findes på følgende link: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/csr/eus-taksonomi-stiller-nye-krav-til-baredygtige-aktiviteter/

HCL: (Human Centric Lighting). HCL  er en holistisk måde at se på, hvordan lyset påvirker mennesker. Formålet med HCL er, at den kunstige belysning indendørs skal efterligne det naturlige dagslys’ døgnrytme. Menneskets døgnrytme kan forbedres med belysning, som er tilpasset efter solens gang, intensitet og lysfarve.

Uddybning kan findes på følgende link: https://www.solar.dk/koncepter-og-services/koncepter/solarlight/lysstyring/human-centric-lighting/

ISO 14001: Er en international standard for miljøledelses systemer. ISO 14001 specificerer krav til en organisation om proaktivt at identificere og forstå miljøaspekterne af dens aktiviteter, produkter, og services og de dermed forbundne miljøpåvirkninger.

LCA: (Life Cycle Assessment) – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service. LCA bygger på livscyklustankegangen, dvs. at man tænker hele produktets/servicens livscyklus ind fra vugge til grav i miljøvurderingen. Det handler om at se på de ting, der sker i hele produktets livscyklus og ikke kun fokusere på en enkelt del heraf som f.eks. sin egen produktion på virksomheden.

PEF: (Product Environmental Footprint) EU kommisionen er i færd med at harmonisere rammer for beregning af produkters miljømæssige fodaftryk i et livs cyklus perspektiv. Dette får også indflydelse på Byggebranchen og hermed også på Belysningsbranchen.

REACH – (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances): Reach er en forordning fra Europa-Kommissionen, der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Dette hænger således sammen med SCIP registreringerne.

SCIP: SCIP er en Europæisk database, hvor der skal registreres varer der indeholder problematisk kemi. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% vægt af et kemisk stof fra Eu’s såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed registrere varen og delkomponenter i SCIP databasen. Uddybning kan findes på følgende link: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/kandidatlisten/informationspligten/scip-databasen/

Svanemærkning: Svanemærkning er miljø mærke/certificering der benyttes i Norden. Målet er at mindske den samlede miljø belastning fra produktion og forbrug.

TCO (Total Cost of Ownership): TCO er et begreb der bruges til at se på de samlede omkostninger under produkt levetiden. Der er lavet excel værktøjer til belysning som benyttes til offentlig indkøb. TCO inkluderer indkøbspris, vedligehold, forbrug af el, samt miljø påvirkning pga CO2 udledning.

Uddybning kan findes på følgende link: https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/totalomkostninger/

WEEE: (Waste Electrical and Electronic Equipment). Wee vedrører lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. WEEE-reglerne indebærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald, samt indberette oplysninger til et producentregister.

Uddybning kan findes på følgende link: https://www.dpa-system.dk/da/WEEE

Tilmelding med EAN-betaling

Vejbelysningsdagen 2024

19. september 2024
Early Bird pris for kommuner/stat frem til 16. august 2024
DKK 1.950,00 pr. deltager (Normalpris DKK 2.950,00)

Når I har udfyldt og indsendt denne formular, vil I efterfølgende modtage en EAN faktura.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk